Historie utrwalone w obiektywie

Najnowsza historia cechu rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy to weszła w życie Ustawa o działalnoci gospodarczej. Od tego momentu do prowadzenia warszatatu nie są potrzebne żadne kwalifikacje. Obecnie działalność zakładów krawieckich ogranicza się do pracy we własnych pomieszczeniach oraz wykonywania głównie działalności usługowej. Cech Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie koncentruje się głównie na utrzymaniu wielowiekowych tradycji organizacji cechowej oraz na zacieśnieniu więzi środowiskowej. Cech koordynuje pracę podległych zakładów zrzeszeonych, prowadzi punkt informacyjny na terenie miasta Lublina o działalności zrzeszonych członków.