475 lat Cechu Krawców

Minęło 475 lat od powstania Cechu Krawców w Lublinie. Ten piękny jubileusz jest okazją do refleksji nad historią i dokonaniami nie tylko naszego cechu, lecz całego rzemiosła lubelskiego i cechów regionu. W naszym cechu liczne są przykłady nauki syna przez ojca, pielęgnacji tradycji , honoru i niesienia pomocy innym. Dzisiejsi krawcy skupieni w cechu dalej pielęgnują wartości z przed setek lat i pielęgnować będą.

Historie utrwalone w obiektywie

Najnowsza historia cechu rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy to weszła w życie Ustawa o działalnoci gospodarczej. Cech Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie koncentruje się głównie na utrzymaniu wielowiekowych tradycji organizacji cechowej oraz na zacieśnieniu więzi środowiskowej. Cech koordynuje pracę podległych zakładów zrzeszeonych, prowadzi punkt informacyjny na terenie miasta Lublina o działalności zrzeszonych członków.